บริษัท ตรีศักดิ์ ออโตเมชั่น จำกัด และ บริษัท ในเครือ รับสมัครงาน

รับสมัครงานหลายตำแหน่ง ดังนี้:

วิศวกรโครงการ

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, อุตสาหการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานขาย 1- 3 ปี ในส่วนของงานเครื่องกล, อุตสาหการหรือไฟฟ้า
 • มีทักษะในการสื่อสาร, มีไหวพริบ, มีมนุษยสัมพันธ์และมีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ สามารถติดต่อสื่อสารโดยการพูดและเขียนได้
 • มีบุคลิกภาพที่ดี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถ

วิศวกรขาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ในการขายอย่างน้อย 1 ปี
 • มีการประสานงานการสื่อสารและทักษะการเจรจาต่อรอง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถ

พนักงานขาย

คุณสมบัติ

 • ปวส-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้า
 • มีความเป็นมิตร มีความสุภาพ
 • มีจิตใจบริการ
 • สามารถสื่อสารได้เข้าใจง่าย

เจ้าหน้าที่ธุรการ

คุณสมบัติ

 • ปวส-ปริญญาตรี
 • มีทักษะและประสบการณ์ในการจัดการ
 • มีระเบียบในการทำงาน
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ
 • สามารถทำงานด้านเอกสารได้เป็นอย่างดี

ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume มาที่อีเมล์ career@trisak.co.th
หรือ โทร. 02-2740081 ต่อ 441 เพื่อพิจารณาและทำการนัดสัมภาษณ์ออนไลน์