ติดต่อ บริษัท ตรีศักดิ์ ออโตเมชั่น จำกัด และบริษัท ในเครือ

บริษัท ตรีศักดิ์ ออโตเมชั่น จำกัด และบริษัท ในเครือ เปิดทำการ วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น.

สำนักงานใหญ่

บริษัท ตรีศักดิ์ ออโตเมชั่น จำกัด

เลขที่ 248 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หมายเลขโทรศัพท์: 02-274-0081

อีเมล์: contact@trisak.co.th

คลังสินค้า

เลขที่ 68/22 ซอย นวลน้อย แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 10170

หมายเลขโทรศัพท์: 02-274-0081 ต่อ 711

อีเมล์: store@trisak.co.th

ตำแหน่ง Google Maps