ขั้นตอนการจัดส่ง

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า

สินค้าจะถูกจัดส่งและถึงผู้รับภายใน 3 – 7 วัน
(ช่วงเวลาทำการ จันทร์ – เสาร์ เวลา 08:00 – 17:00 น.)

ค่าบริการในการจัดส่งสินค้า

พื้นที่กรุงเทพมหานคร
– กรณีมูลค่าสินค้าต่อครั้งมากกว่า 1,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี
– กรณีมูลค่าสินค้าต่อครั้งไม่เกิน 1,000 บาท คิดค่าบริการจัดส่ง 50 บาท
พื้นที่ต่างจังหวัด
– กรณีมูลค่าสินค้าต่อครั้งมากกว่า 5,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี
– กรณีมูลค่าสินค้าต่อครั้งไม่เกิน 5,000 บาท คิดค่าบริการจัดส่ง 150 บาท

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าบริการในการจัดส่งตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า