แบรนด์ของเรา

ตรีศักดิ์ กรุ๊ป คือ ตัวแทนจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมชั้นนำหลายแบรนด์ด้วยกัน โดยรักษามาตรฐานการเป็นตัวแทนด้านวิศวกรรมอย่างเป็นทางการ (Authorized Engineering Distributor) รวมถึงการมีทีมวิศวกรที่ชํานาญการ ห้องทดลองงาน และศูนย์ฝึกอบรมด้านวิศวกรรมที่ทันสมัย