นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์บริษัท ตรีศักดิ์ ออโตเมชั่น  จำกัด www.trisak.co.th  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ การลบ และการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน การเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ขนาดเล็กเพื่อจัดเก็บข้อมูล โดยจะบันทึกลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นต้น ผ่านทางเว็บบราวน์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องมือสื่อสารของท่าน 

ในกรณีนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บ เพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการของเราทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษา และปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน โดยการเก็บข้อมูลนี้เพื่อเป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้ คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านทั้งในก่อนหน้าและปัจจุบัน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

 

 

เราใช้คุกกี้อย่างไร

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งรวมถึงการให้บริการฟังก์ชันพื้นฐาน การจดจำการเข้าสู่ระบบของท่าน จดจำลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ พฤติกรรม ความชื่นชอบ และความสนใจของท่าน ซึ่งทำให้เว็บไซต์ของเราเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น 

ในบางกรณีเราจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามดำเนินการ ซึ่งอาจต้องใช้ IP Address และคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

 

 

เราใช้คุกกี้ประเภทใดบ้าง

คุกกี้ที่จำเป็น:

คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อระบุสถานะการแสดงผลบนเว็บไซต์ของเรา

คุกกี้วิเคราะห์/ประสิทธิภาพ (เสริม):

คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อรับทราบและเก็บรวบรวมค่าสถิติและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์

คุกกี้ฟังก์ชัน (เสริม):

 

คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อบันทึกการเข้าใช้ซ้ำและเพื่อไม่ให้การแจ้งข้อความระบบแบบ pop-up ปรากฏขึ้น 

 

Cookie

Category

Duration

Description

wp-wpml_current_language

คุกกี้ที่จำเป็น

1 year

Stores the current language. By default, this cookie is set only for logged-in users. If you enable the language cookie to support AJAX filtering, this cookie will also be set for users who are not logged in.

CBhpfigTs

คุกกี้ที่จำเป็น

1 Day

 

giYJhdGrBc

คุกกี้ที่จำเป็น

1 Day

 

B_aXlwjxhk

คุกกี้ที่จำเป็น

1 Day

 

 

 

 

การจัดการคุกกี้

ท่านสามารถลบและปฏิเสธการเก็บคุกกี้ได้ โดยวิธีการดังนี้ หรือศึกษาตามวิธีการที่ระบุในแต่ละเว็บบราวน์เซอร์ที่ท่านใช้อยู่

Chrome 

Internet Explorer 

Safari

วิธีการจัดเก็บ เราจะจัดเก็บข้อมูลของท่านที่ได้มาจากคุกกี้ ดังนี้:

  1. ลักษณะการจัดเก็บ: เราเก็บข้อมูลของท่านด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
  2. สถานที่จัดเก็บ: เราเก็บไว้ในคลาวด์เซิร์ฟเวอร์
  3. ระยะเวลาการจัดเก็บ: โปรดดู เราใช้คุกกี้อย่างไร”
  4. เมื่อระยะเวลาการจัดเก็บสิ้นสุดลง เราจะลบข้อมูลเหล่านี้จากเซิร์ฟเวอร์ของเรารวมถึงพื้นที่จัดเก็บแบบคลาวด์ภายในระยะเวลาตามตารางในหัวข้อ เราใช้คุกกี้อย่างไร

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายและกฎระเบียบ ทั้งนี้ ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิของท่าน และช่องทางการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลได้ที่ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศนี้ แจ้งไว้เมื่อวันที่ 18/10/2565 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป