ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี

จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า กลุ่มบริษัท ตรีศักดิ์ กรุ๊ป